Nl

volgend project Waterproductiecentrum Zele

Waterproductiecentrum Zele

Projectomschrijving

Het waterproductiecentrum van Zele werd eind jaren ’60 gebouwd voor een capaciteit van 500 m³/h.
Deze capaciteit daalde door de jaren heen echter tot 240 m³/h.

Om variaties in het debiet beter op te kunnen vangen werd door De Watergroep een project aanbesteed waarin de ontijzering en ontharding van het water in 1 processtap uitgevoerd kan worden.

Op het terrein van WPC Zele werd hiervoor een nieuw waterproductiecentrum met twee bezinkingsbekkens gebouwd. Deckx EM stond in voor de elektromechanische uitrusting van de onderdelen van de installatie na de slibsedimentatie en ontharding. Betreft de mechanische en elektrische installatie van:

  • Open zandfilters voor nitrificatie, ontmanganing en het verder verwijderen van ijzeren deeltjes die nog door de slibsedimentatie en ontharding spoelen. Hiervan werden vier stuks geïnstalleerd.
  • Middendrukkelder als tussenbuffer tussen de open filters en de actieve koolfilters. Het water wordt van hieruit doorgepompt via de actieve koolfilters tot in de reinwaterkelder. Uit deze kelder wordt ook het spoelwater voor de filters gehaald.
  • Drie Gesloten actieve koolfilters voor het verwijderen van bestrijdingsmiddelen en andere micropolluenten.
  • Aankoppeling nieuw WPC aan bestaande reinwaterkelders.
  • Spoelwaterkelder om het spoelwater van de installatie terug op kop in de slibsedimentatie en ontharding te brengen.
  • Opjaagpomp om hoogdruk-reinwater te voorzien in het nieuwe WPC.
  • Twee Slibbekkens om het spuislib van de slibsedimentatie en ontharding te laten bezinken en te laten uitdrogen.
  • Doseerkast NaOCl voor de dosering in de verbinding tussen het nieuwe WPC en het bestaande.
  • Elektrische borden: Open filters, actieve koolfilters, slibbekkens (buitenbord met RVS omkasting), dosering NaOCl, aanpassingen bestaand hoofdbord dosering en opslag, opjaagpomp, PLC bord.
  • Aanleg van een glasvezelverbinding tussen de verschillende gebouwen van de installatie.