Nl

Installatie & ingebruikstelling

Alle onderdelen uit het project worden in situ samengebracht, opgebouwd, bekabeld en aangesloten. 

Installatie & ingebruikstelling

Een efficiënte werking van de installaties wordt bekomen door een procesmatige ingebruikstelling. Alle functionele parameters worden getoetst met de basis ontwerpgegevens alvorens het geheel ‘klaar voor gebruik’ af te leveren. De installaties worden steeds in gebruik gesteld door onze eigen technici en dit in nauw overleg met én in aanwezigheid van onze opdrachtgevers. Een gebruikshandboek en opleiding maken steeds deel uit van ons opleverdossier.