Nl

Productieatelier

Ons eigen atelier staat in voor de productie van de verschillende projectonderdelen met onder meer:

  • Containers voor mobiele waterzuiveringen
  • Leidingsystemen in staal of RVS tot diameter DN2000
  • Constructies in diverse materialen
  • Doseerpanelen voor chemicaliën waaronder NaOCl, NaOH, H2SO4, FeCl, polymeren, …
  • Skids voor koelwaters, doseringen, …
  • Industriële laagspanningsborden
  • Energie distributiekasten

Productieatelier

De strategische keuze om te voorzien in een eigen productie heeft tot resultaat dat we zeer onafhankelijk kunnen opereren en kort op de bal spelen bij dringende vragen van onze opdrachtgevers..