Nl

Drinkwaterproductie

Deckx specialiseerde zich afgelopen jaren in de technologie om te voorzien in de nood aan voldoende en betrouwbaar drinkwater. 

Drinkwaterproductie

Projecten met de toepassing van nieuwe technologieën en technieken, zoals membraantechnieken, UV-toepassing en geavanceerde filtratietechnieken maken deel uit van onze dagdagelijkse activiteiten.

Capaciteits- en kwaliteitsgaranties van de zuivering zijn de sleutelbegrippen voor de drinkwaterproductie. Een gigantisch netwerk van transportleidingen, reservoirs, watertorens en distributieleidingen verzekert de continue levering van leidingwater aan huishoudens, industrie, landbouw, openbare besturen en zelfs de brandweer.
Optimatlisatie van de bestaande processen en systemen is een continue opdracht voor de sector.

Deckx specialiseerde zich afgelopen jaren in de bouw van de technische voorzieningen voor drinkbaar water. In onze realisaties komen de kwalitatieve praktijktoepassing van bestaande en nieuwe technologieën bijzonder aan bod.