Fr

vorig project volgend project Innovatief pompgemaal als oplossing voor wateroverlast18 June 2013

Het stroomgebied van de Gondebeek‐Molenbeek en haar zijbeken heeft een totale oppervlakte van ongeveer 4 500 ha en kent sterk wisselende waterpeilen. De beek veroorzaakt bij langdurig hoogtij in de Schelde en hevige regen, regelmatig wateroverlast op talrijke plaatsen in het stroomgebied.

Er werd voor heel het stroomgebied een computermodel gemaakt en dit wees uit dat, om te voldoen aan de gangbare veiligheidsnorm, er 4 bufferbekkens en een pompgemaal nodig waren.

Eén bufferbekken werd al in 2007 voltooid t.h.v. de Kasteelstraat in Moortsele (Oosterzele). Het is ca. 18 ha groot, het kan
160 000 m³ water stockeren en is daarmee het grootste bekken in Oost‐Vlaanderen onder provinciaal beheer.

Om nog extra te kunnen afwateren bij hoogtij, werd als tweede schakel in de beveiliging een pompgemaal gebouwd aan de monding van de Gondebeek in de Zeeschelde in Melle. Dat werd voltooid in mei 2013.

Het computermodel begrootte de nodige maximale pompcapaciteit op 6000 l/sec. Het gemaal werd zo geconfigureerd dat 2 pompen van elk 3000 l/sec trapsgewijs in werking zullen treden afhankelijk van het debiet dat zich aanbiedt.

 

Uniek en innovatief concept met liftconstructie

Omdat de Gondebeek ter hoogte van haar monding ingesloten ligt, was het zeer moeilijk om gronden te verwerven voor een nieuw gemaal naast de waterloop. Daarom werd gekozen voor een innovatief concept: de constructie van een gemaal bovenop de gravitaire uitwateringsconstructie (waarbij water stroomt van een hoger naar een lager gelegen gebied). Elke pomp werd ingebouwd in een liftconstructie die boven de waterloop hangt, zodat ze kan neergelaten worden in de schacht van de ontwateringssluis op het moment dat ze moet draaien. Wanneer de pompen niet meer moeten werken worden ze opgehaald zodat er een vrije doorlaat naar de Schelde ontstaat. Gravitaire én gepompte afvoer gaan dus door dezelfde koker.

Dergelijk concept is uniek in Vlaanderen. In Nederland werd deze technologie wel al toegepast vb. in het waterschap Scheldestromen voor het verpompen van het water van de Braakman naar de Westerschelde.

 

Volautomatisch
De werking van het gemaal is volautomatisch. Via een internetapplicatie kan toezicht worden gehouden op de werking en de peilen. Het is zelfs mogelijk om de bediening van op afstand over te nemen.

 

Visvriendelijk
Bovendien is het gemaal visvriendelijk: wanneer de pompen draaien, treedt een stroboscopisch lichtsignaal in werking dat de vissen afschrikt. Hierdoor vermijdt men dat ze worden opgezogen en vermaald door de pompschoepen.

 

Bron: www.oost‐vlaanderen.be