Fr

vorig project volgend project Deckx realiseert UV-project bij AWW Oelegem20 March 2013

Een complexe puzzel binnen een heel strakke deadline tot in de puntjes afwerken: bepaald geen makkelijke opdracht, maar het kan. Dat bewees Deckx met de realisatie van een project op de zuiveringsinstallatie van Oelegem die eigendom is van AWW (Antwerpse Waterwerken), partner van Water-Link.

Belang

Op de site in Oelegem beschikt AWW over twee zuiveringsinstallaties. De tweede installatie is de meest recente en werd al eerder met een installatie voor UV-desinfectie uitgerust. De eerste zuiveringsinstallatie is al wat ouder en diende te worden gemoderniseerd om aan alle belangrijke normen te voldoen. Het belangrijkste doel van dit project was deze eerste installatie uit te breiden met een bijkomende zuiveringstrap, met name de UV-behandeling.

 

Werken

De zuiveringsinstallatie Oelegem één bestond al uit een bezinking, snelle zandfilters, langzame zandfilters, actiefkoolfilters en een nabehandeling met natriumhypochloriet en natriumhydroxide. Eén van de uitdagingen voor Deckx was om die nabehandeling mee te verhuizen naar het nieuwe gebouw en vervolgens de laatste zuiveringstrap, met name de behandeling met UV, in datzelfde gebouw te voorzien. De integratie van die UV-installatie was meteen de laatste schakel in het moderniseringsproces van de zuiveringsinstallatie Oelegem één. “Doordat voor de bestaande nabehandeling twee tanks ter beschikking waren, hoefde de lopende drinkwaterproductie niet te lijden onder de verhuis van die nabehandeling.”


Neven- en onderaannemers

Bart Vanmassenhove diende ervoor te zorgen dat de activiteiten van hoofd-, neven- en onderaannemers naadloos in elkaar overvloeiden. “Het was vooral de erg strakke timing die ervoor zorgde dat dit project allesbehalve evident was. Weinig aannemers zouden erin slagen om binnen dat keurslijf toch alles tot een goed einde te brengen.” De drinkwaterproductie mocht dus op geen enkel moment in het gedrang komen. Het feit dat wij erg veel expertise in eigen huis hebben, was alleszins een cruciale meerwaarde. Zo stonden we ook in voor de wegeniswerken, betonwerken en het maken van de bouwput. Dat vergde een minutieuze voorbereiding en een zorgvuldige coördinatie tussen alle partijen."

 

Evaluatie 

Het gemoderniseerde zuiveringsstation kon na 180 werkdagen al in gebruik worden genomen en plaatst sindsdien drinkwater op het leidingnet. Bart Vanmassenhove en Jef De Bont: “De exploitatie wordt verzorgd door Water-Link, de koepel waaronder de waterbedrijven AWW en TMVW sinds mei 2010 structureel samenwerken. Het doet ons veel plezier dat we van AWW al felicitaties kregen voor de goede werking en de tijdige oplevering. Het gebouw is helemaal klaar en vlot toegankelijk, de installatie draait zoals het moet.”

 

Bron: Aquarama