Fr

vorig project volgend project Deckx levert elektromechanica pompstation Burchtse Weel11 January 2011

Om een duurzame oplossing te bieden aan de Antwerpse verkeersproblematiek, ontwikkelde de Vlaamse Overheid het Masterplan Mobiliteit Antwerpen. Eén van de projecten is het sluiten van de Ring waarbij de Burchtse Weel en de Middenvijver worden (her)ingericht als natuurgebied.

Het gebied Burchtse Weel werd omgevormd tot een slikken- en schorrengebied, onder invloed van de getijdenwerking van de Schelde. Burchtse Weel en Middenvijver bieden ruimte aan nieuwe fiets- en wandelpaden. Om de veiligheid te garanderen bij ongehinderde instroom van de Schelde , wordt een ringdijk rondom de Burchtse Weel gerealiseerd. Om de afwatering van de Laarbeek te verzekeren is er een wachtbekken, uitlaatconstructie met terugslagklep en pompstation gebouwd. Elektromechanica

Elektromechanicaspecialist Deckx uit Dessel fungeerde als hoofdaannemer voor het project, dat begin 2007 werd opgestart. 

Deckx verzorgt de elektromechanica van het pompstation. Dit bestaat hoofdzakelijk uit vier schachtpompen in een 3+1-opstelling. Het debiet per pomp bedraagt 1000 liter per seconde, of 3600 m3 per uur aan een opvoerhoogte van 6 meter. De diameter van de schachten is juist één meter. Die zijn allemaal ontworpen door Deckx en gefabriceerd in het eigen atelier. De motor heeft een vermogen van 138 kW, het toerental bedraagt 740 toeren per minuut. De pompen worden aangestuurd door middel van een softstarter, wat het gecontroleerd aan- en uitlopen mogelijk maakt. In de droge kelder staan elektrische mesafsluiters DN1000 opgesteld, zodat elke persleiding individueel kan afgesloten worden. Het pompstation bestaat uit twee grote inlaten, die kunnen worden afgesloten door motorisch bediende kanaalschuiven (3 x 2 m), vervaardigd in roestvast staal. Na een kanaalschuif zijn er twee toestroomkanalen naar een pomp. Dit houdt in dat als één motorisch bediende kanaalschuif gesloten is, twee pompen uit dienst zijn.


Staafrooster

Per kanaal is ter bescherming van de pompen (tegen onder meer drijvend vuil) een automatisch staafrooster voorzien. Ook dit heeft een debiet van 1000 liter per seconde. Het rooster is acht meter hoog en heeft een maaswijdte van 50 mm. Indien gewenst kan elk pompkanaal afzonderlijk afgesloten worden door een handbediende kanaalafsluiter, zodat onderhoud en inspectie mogelijk is.

De pompen sturen het water van het wachtbekken over de dijk, via leidingen met een diameter van 1200 mm, in een betonnen uitstroomconstructie. Deze beschikt over terugslagkleppen aan de uitstroom van de leiding en ontluchters op het leidingwerk. Voor onderhoud van de pompen is er een rolbrug in de pompenzaal van 2,5 ton voorzien.

De laagspanningsborden voor de voeding en sturing van het pompstation zijn ontworpen naar de beschrijving van het bestek en volledig in eigen beheer gebouwd door Deckx. Het pompstation bevat zowel een automatische sturing als een handmatige sturing.

 

Bron: Aquarama