Fr

vorig project Deckx EM, aannemer en fabrikant in één bedrijf22 June 2010

Deckx is al decennialang een naam als een klok. Niet alleen in Dessel en wijde omgeving, maar op de hele Vlaamse markt. De onderneming was aanvankelijk gespecialiseerd in bouw- en wegeniswerken, een sector waarin het al ruim honderd jaar ervaring heeft. “August Deckx en zonen zorgden op dat vlak voor een vlekkeloze reputatie en lieten het bedrijf verder groeien via de ontwikkeling van nieuwe en duurzame activiteiten,” verduidelijkt Stefaan Meulemans, afdelingshoofd Elektromechanica.
 

Overname

Vandaag is Deckx nog altijd een familiebedrijf in hart en ziel, al heten de eigenaars niet langer Deckx, maar Stadsbader. Dat heeft alles te maken met de overname. “Sinds 2009 behoort deze onderneming inderdaad tot aannemingsbedrijf Stadsbader uit Harelbeke. Deckx paste perfect in de visie van de nieuwe eigenaar om diens aanbod en geografische bedekking uit te breiden. Ook Stadsbader heeft stevige wortels in de wegenbouw en staat sterk op vlak van industriebouw, tankstations, bodemsanering, waterzuivering en andere nichemarkten. De hele groep is goed voor circa 730 medewerkers, die samen zorgen voor een omzet van ongeveer 135 miljoen euro. Een kleine driehonderd van die personeelsleden werken bij Deckx, de afdeling Elektromechanica is goed voor 45 medewerkers en een omzet van ruim 10 miljoen euro.”


Activiteiten

Deckx EM is vooral actief in de milieusector, waarvoor het niet alleen mechanische en elektrische installaties verzorgt, maar ook drinkwaterproductie, pompstations (onder meer voor afvalwater) en waterzuivering. “Deze divisie is sterk geworden dankzij het uitvoeren van openbare werken in de afvalwatersector. Dat blijft vandaag een van de belangrijkste nichemarkten. Die zorgvuldig opgebouwde kennis laat toe om ons steeds nadrukkelijker op de industrie te focussen."


Eigen ontwerp en fabricage

Ook de eigen studiedienst draagt meer dan een steentje bij tot de goede reputatie van Deckx EM. “Deze specialisten zorgen onder meer voor de engineering van pomp- en leidingsystemen, advies bij waterzuiveringen, ontwerp van laagspanningsinstallaties, opmaak van elektrische schema’s en mechanische plannen (in 3D), berekening van leidingverliezen, PLC-analyses, detailengineering, enzovoort. Zij worden ondersteund door een sterk intern fabricagewerkhuis, dat talrijke onderdelen produceert. Hierdoor kunnen we zeer onafhankelijk opereren en kort op de bal spelen bij dringende vragen van klanten.”

Deckx EM was onlangs nog betrokken bij de bouw van de zuiveringsinstallatie van Initial Textiles in Lokeren en de grootste Vlaamse communale afvalwaterzuiveringsinstallatie op basis van membraantechnologie, in Tervuren. Bron: Aquarama